12 sep. 2018

Agave

Agave angustifolia f. marginata ($ 200)

Agave angustifolia f. marginata ($ 400)

Agave angustifolia f. marginata ($ 1500)

Agave celsii ($ 400)

Agave desmettiana (esq. $ 200)

Agave desmettiana f. variegata (madre sin hijos $ 1500 / hijos $ 200 c/u)

Agave difformis ($ 200)

Agave lophantha 'Splendida' ($ 400)

Agave macrocantha ($ 200)

Agave macrocantha ($ 400)

Agave parrasana 'Desert Rose' ($ 200)

Agave patonii (madre sin hijos $ 1200 / hijos $ 100 c/u)

Agave potatorum cv. 'Shoji Raijin' ($ 800)

Agave sisalana ($ 400)

Agave univittata ($ 400)